PAŹDZIERNIK 2017

Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej zaprezentowane zostały prace nagrodzone, wyróżnione, a także wybrane do ekspozycji przez Jury 4. edycji Konkursu.

Krzysztof Kuczkowski, dyrektor TPS, a zarazem członek Jury Konkursu przypomniał werdykt Jury i przedstawił prace laureatów. Roswita Stern, członek Jury i kurator wystawy pokonkursowej, przybliżyła zebranym historię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego 150-lecie uhonorowaliśmy m.in. tegoroczną edycją konkursu.

Wernisaż uświetnił występ muzyczny Tadeusza Burczyka (akordeon) i Tadeusza Sierżęgi (gitara) z towarzyszeniem Ireny Burczyk (śpiew) i Marioli Sierżęgi (śpiew). Wspólnym odśpiewaniem „Marszu Sokoła” i pieśni „Hej sokoły” otworzyliśmy  wystawę Wiersz+Obraz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs został zorganizowany i rozstrzygnięty w ramach 9. Festiwalu Poezji w Sopocie. Zgłoszono niemal 100 prac, wykonanych w różnorodnych technikach plastycznych. Jury w składzie: Roswita Stern (malarka, pedagog i kurator wystaw), Aleksandra Prusinowska (malarka, ASP w Gdańsku) i Krzysztof Kuczkowski (poeta, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:
– Nagrodę Główną dla Marzeny Zacharewicz za pracę do wiersza K. Wojtyły pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka),

– II Nagrodę dla Zbigniewa Blekiewicza za pracę inspirowaną wierszem M. Konopnickiej pt. Wizja,

– III Nagrodę dla Jakuba Stillera za prace do wiersza pt. Wizja oraz Kubek M. Konopnickiej.

 

Przyznano także pięć wyróżnień:
– Małgorzacie Drozd-Witek za dyptyk Awers-Rewers do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Sylwii Marii Anicie Olejniczak za pracę do wiersza Sonet A. Asnyka,

– Zofii Bartoszewicz za obraz do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Danucie Krajewskiej-Pietrasik za pracę do wiersza Wizja M. Konopnickiej,

– Marii Hulist za cykl prac do wierszy Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach J. Kasprowicza, Wizja M. Konopnickiej, Robotnik z fabryki samochodów (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły i Sonet A. Asnyka.

 

Decyzją jury autorami zaproszonymi do wystawy pokonkursowej zostali ponadto (w kolejności alfabetycznej):
Dawid Adamowski, Anna Bach, Paulina Bartosik, Grzegorz Galek, Rafał Gawlik, Jerzy Grzymowicz, Natalia Henning, Magdalena Hinz-Wójcicka, Joanna Jadczak-Wodzinowska, Agnieszka Kastelik, Barbara Kiedrowska, Hanna Lew Kiedrowska, Ewa Komodzińska, Anna Kowalska, Weronika Kozik, Artur Lewandowski, Artur Ligenza, Joanna Makowska, Aneta Podżorska, Antonina Rembarz, Julia Rogóż, Zuzanna Rutkowska, Katarzyna Solarska, Daria Sołtan-Krzyżyńska, Hanna Stanisławska, Brygida Susko, Kamil Szczechowicz, Krystyna Wantuch, Alicja Wiśniewska, Katarzyna Wolska, Jagoda Zych.

Autorom zgłoszonych prac dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Konkursu Wiersz+Obraz. Nagrodzonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczestników zapraszamy na wystawę i do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Wernisaż wystawy: 4 października 2017 r., godz. 18.00
Wystawa potrwa do: 5 listopada 2017 r.
Galeria czynna codziennie w godz. 12.00-18.00
Wstęp bezpłatny.

 

 

Tegorocznym Konkursem pod hasłem Malujemy wiersze „sokołów”: Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej i  Karola Wojtyły chcemy uhonorować jubileusz 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i 105. rocznicę założenia sopockiego gniazda „Sokoła”.

Pierwsze Gniazdo tej organizacji w Polsce utworzono we Lwowie w 1867 roku, tj. cztery lata po upadku Powstania Styczniowego. Bardzo szybko stało się ono ostoją Polskości. W 1912 roku powstało Gniazdo TG w Sopocie. Symbolem ruchu był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. W okresie zaborów znak ten pełnił również funkcję zakamuflowanego przed władzami, zakazanego symbolu narodowego, utożsamiano go bowiem z Orłem białym. Sokół stał się symbolem utraconej niepodległości, a jego zrywająca się do lotu ku wolności sylwetka symbolizowała zerwanie kajdan niewoli.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” jako orędownik polskości i niepodległości było symbolem walki o ojczyznę i dlatego cieszyło się ogromną sympatią Polaków. Do Towarzystwa należały często całe rodziny – od dziadków po wnuki. Wybitnymi druhami „Sokoła” byli m.in.: Henryk Sienkiewicz, Artur Grottger, Ignacy Jan Paderewski, Adam hrabia Zamoyski, Jan Aleksander Fredro, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, gen. Józef Haller, gen. Władysław Anders, Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, gen. Mariusz Zaruski i wielu, wielu innych.

Zadaniem TG „Sokół” było wychowanie młodzieży w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”, ale przede wszystkim podtrzymywanie polskiej tradycji i kultury oparte na patriotycznych wzorach moralnych i duchowych, propagowanie szacunku dla języka polskiego, a także przygotowanie militarne do utworzenia przyszłej armii niepodległej Polski. | Roswita Stern