PRAWO W ŻYCIU CODZIENNYM | kwiecień 2019

We współpracy z Gminą Miasta Sopotu, wznawiamy projekt Dom Sąsiedzki. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na kontynuację prelekcji prawnych, które będą dotyczyły spraw spotykanych w życiu codziennym. Tematyka spotkań obejmie: pełnomocnictwa, prawa konsumenta, dziedziczenie, spadki i testamenty. Wykłady poprowadzi doświadczony notariusz, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wstęp wolny.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram zajęć.

wtorki, godz.17.00

26 lutego / Spadki i zarząd sukcesyjny

5 marca / Testamenty, rejestr testamentów

12 marca / Ustroje majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa

26 marca / Zachowek, wydziedziczenie

2 kwietnia / Prawa konsumenckie

Projekt Domy Sąsiedzkie finansowany jest ze środków Gminy Miasta Sopotu.