Prenumerata dwumiesięcznika literackiego „Topos”

„Topos” wydawany jest od 1993 roku. Na łamach czasopisma prezentujemy to, co wybiega w przyszłość, jednocześnie odwołujemy się do tradycji, w niej upatrując tego, co łączy i buduje. Czasopismo ukazuje się z tomikami polskiej poezji współczesnej, dodawanymi gratis do numeru. Piszemy głównie o literaturze, poezji i zagadnieniach pokrewnych, nie stroniąc jednak od innych tematów: socjologii kultury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i filozofii, co zapewnia różnorodność treści. Publikujemy eseistykę literacką, recenzje książek, sztukę interpretacji, poezję, prozę, przekłady, krytykę literacką, dbamy o debiuty. Różnorodność tematyczną literacką, kulturową i społeczną realizujemy głównie przez redagowanie numerów tematycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia archiwum tomów poezji oraz numerów dwumiesięcznika na stronie www.topos.com.pl. Jednocześnie zachęcamy do zaprenumerowania czasopisma. 

Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteka „Toposu”.

Do czasopisma – i w cenie prenumeraty – dołączone zostanie 10 książek z serii Biblioteka „Toposu”, jednej z najciekawszych kolekcji polskiej poezji współczesnej.

Ponadto, wyłącznie dla prenumeratorów dodajemy przynajmniej jedną książkę z serii Biblioteka „Toposu” lub Biblioteka „Krytyki” gratis.

Koszty przesyłki w przypadku prenumeraty krajowej pokrywa wydawca.

Zamówienia prosimy składać mailowo na adres prenumerata@tps-dworek.pl

Bądź oryginalny
– czytaj „Topos”