Prenumerata dwumiesięcznika literackiego „Topos”

Ćwierć wieku ‘o rzeczach najważniejszych’

„Topos” wydawany jest od 1993 roku. W 2018 roku świętujemy 25 lat obecności pisma na rynku wydawniczym. Na łamach „Toposu”prezentujemy to, co wybiega w przyszłość, jednocześnie odwołujemy się do tradycji, w niej upatrując tego, co łączy i buduje. Czasopismo ukazuje się z tomikami polskiej poezji współczesnej, dodawanymi gratis do numeru. Piszemy głównie o literaturze, poezji i zagadnieniach pokrewnych, nie stroniąc jednak od innych tematów: socjologii kultury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i filozofii, co zapewnia różnorodność treści. Publikujemy eseistykę literacką, recenzje książek, sztukę interpretacji, poezję, prozę, przekłady, krytykę literacką, dbamy o debiuty. Różnorodność tematyczną literacką, kulturową i społeczną realizujemy głównie przez redagowanie numerów tematycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia archiwum tomów poezji oraz numerów dwumiesięcznika na stronie www.topos.com.pl. Jednocześnie zachęcamy do zaprenumerowania czasopisma. Już niebawem ukaże się pierwszy tegoroczny numer „Toposu”!

Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteka „Toposu”.

Do czasopisma – i w cenie prenumeraty – dołączone zostanie 12 książek z serii Biblioteka „Toposu”, jednej z najciekawszych kolekcji polskiej poezji współczesnej.

Ponadto, wyłącznie dla prenumeratorów dodajemy przynajmniej jedną książkę z serii Biblioteka „Krytyki” gratis.

Cena detaliczna prenumeraty wynosi 90 zł.
Koszty przesyłki w przypadku prenumeraty pokrywa wydawca.

Zamówienia prosimy składać mailowo na adres prenumerata@tps-dworek.pl

Bądź oryginalny
– czytaj „Topos”