„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie 2018 | 8.09.2018

W sobotę 8 września o godzinie 16.00 zapraszamy do Dworku Sierakowskich na kolejną edycję Narodowego Czytania. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona akcji odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła wydarzenia, podczas którego czytane będą aż dwie lektury. W tym roku czytamy fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w adaptacji felietonisty i krytyka literackiego – Andrzeja Dobosza, oraz teksty o tematyce patriotycznej zaproponowane przez Parę Prezydencką.

W Dworku Sierakowskich usłyszymy wybrany spośród 44 tekstów Antologii Niepodległości  wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” w interpretacji poety Piotra Rudzkiego. Wybrane fragmenty „Przedwiośnia” przeczytają: Tadeusz Dąbrowski (poeta i prozaik), Ewa Kuczkowska (wykładowca Akademii Dobrych Relacji), Krzysztof Kuczkowski (poeta, redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego TOPOS), Piotr Wiktor Lorkowski (redaktor naczelny Rocznika Sopockiego), Anna Prabucka-Firlej (pianistka) i Krzysztof Sperski (wiolonczelista, opiekun Czwartkowych Wieczorów Muzycznych). W programie wydarzenia ponadto loteria książkowa. Zapraszamy Państwa także z własnymi egzemplarzami „Przedwiośnia”. Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas Narodowego Czytania, będzie możliwość uzyskania okolicznościowej pieczęci.

Wstęp wolny.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.

 

Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1929, 2001).

 

Rękopis „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego można znaleźć na stronie: https://polona.pl/item/przedwiosnie,ODA0NTYyMTc/2/#info:metadata

Stefan Żeromski (1864-1925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.