Przyjaciele przestrzeni. Konserwacja zabytków – 30.05.2015

W sobotę, 30 maja br. o godz. 16.00, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza do sopockiego Dworku Sierakowskich na kolejne spotkanie w cyklu Przyjaciele przestrzeni. W spotkaniu dotyczącym konserwacji zabytków udział wezmą:
Monika Jaszczak – konserwator zabytków, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w specjalnościach Konserwacja Rzeźby Kamiennej i Detalu Architektonicznego oraz Rzeźba i działania przestrzenne,
Tomasz Błyskosz – architekt i konserwator, kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i krakowskich studiów podyplomowych, obejmujących zarządzanie dziedzictwem oraz ochroną zabytków architektury i urbanistyki.

Wstęp wolny
Zapraszamy

Przyjaciele przestrzeni to cykliczne spotkania z architektami, konserwatorami zabytków i innymi gośćmi dotyczące różnych aspektów mieszkania w zabytkowych budynkach. Wykłady, prezentacje i dyskusje są okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie obchodzenia się z zabytkowymi kamienicami i innymi obiektami, których w Sopocie można znaleźć wiele.
Spotkania organizuje i prowadzi Agata Stomma, sopocka architekt, członkini zarządu TPS oraz sekcji historycznej TPS.