Konkurs poetycko-plastyczny „Wiersz+Obraz” pod hasłem: Pan Cogito

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają piątą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem: Pan Cogito.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej poezją – w tegorocznej edycji wierszem Zbigniewa Herberta ze zbioru Pan Cogito. Tom ten przez krytyków i badaczy literatury został w ankiecie „Sto tomów na stulecie 1918 – 2018” uznany za najlepszą książkę naszej współczesności.

Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców z terenu Trójmiasta, województwa pomorskiego i całej Polski.

Oczekujemy prac nieprzekraczających wymiaru 70 x 100 cm. Przyjmujemy prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieoprawianie w szkło.

Prace na odwrocie muszą być podpisane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz tytuł wiersza, który był inspiracją do powstania pracy. Prosimy także autorów o podanie, do celów statystycznych, reprezentowanej grupy wiekowej: 13-19 lat, 20-30 lat, 31-60 lat, 60+. Honorowane będą tylko prace z kompletnym opisem.

Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez TPS w celach związanych z realizacją konkursu. Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności TPS zawartą na stronie Towarzystwa (www.tps-dworek.pl, zakładka O nas w stopce strony).

Prace należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12 z dopiskiem „Wiersz+Obraz”.

Profesjonalne jury Konkursu w składzie Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka, ASP i Roswita Stern – malarka, kuratorka, przyzna nagrody finansowe i rzeczowe (Pierwsza nagroda – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunkiem jest osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym konkursie). Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich.

Wernisaż i prezentacja prac nagrodzonych w Konkursie oraz uroczyste wręczenie nagród odbędą się 3 października br. w Dworku Sierakowskich w ramach jubileuszowego 10. Festiwalu Poezji w Sopocie. Wystawa potrwa do 27 października.

Uwaga! Organizator zwraca prace nadesłane na Konkurs, jeśli twórca pisemnie zastrzeże sobie ich zwrot. Wówczas Organizator odsyła pracę na koszt uczestnika Konkursu. Odbiór pracy osobiście po zakończeniu wystawy pokonkursowej możliwy jest w terminie do 30 listopada br. Nieodebrane w ww. terminie prace wzbogacą zbiory Organizatora lub zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Partnerzy: Instytut Literatury, Muzeum Sopotu

Patronat medialny: TVP Kultura, TVP3 Gdańsk, Trójmiasto.pl, Program 2 Polskiego Radia, Radio Gdańsk

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Sopotu

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: www.tps-dworek.pl, biuro@tps-dworek.pl, tel. 58 551 07 56

Uwaga! Tom Zbigniewa Herberta dostępny jest w sieci pod adresem: http://biblioteka.kijowski.pl/herbert%20zbigniew/pan%20cogito.pdf