REGULAMIN UCZESTNICZENIA W SPEKTAKLACH, KONCERTACH, WERNISAŻACH I INNYCH WYDARZENIACH W DWORKU SIERAKOWSKICH

Od 15 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Sopotu ponownie zaprasza na wydarzenia z udziałem publiczności. Będą się one odbywały z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, w tym zmniejszoną liczbą dostępnych miejsc na widowni (do 50% audytorium). W przypadku zajęcia wszystkich wyznaczonych miejsc oczekujący zostaną poinformowani o braku możliwości udziału w imprezie. Uczestnicy wydarzeń będą proszeni o pozostawienie nr tel. kontaktowego na wypadek dochodzenia epidemiologicznego, w przypadku wykrycia zakażenia wśród osób biorących udział w danym wydarzeniu. . W obiekcie nie mogą przebywać osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, osoby po kontakcie z osobami zakażonymi, izolowanymi lub poddanymi kwarantannie. W celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach prosimy o zapoznanie się oraz zastosowanie do poniższych zaleceń.

Osoby uczestniczące w wydarzeniach w Dworku Sierakowskich zobowiązane są do:

  • dezynfekcji rąk przed wejściem,
  • zasłaniania ust i nosa (środki ochrony we własnym zakresie),
  • niedotykania eksponatów i elementów wyposażenia,
  • zachowania dystansu społecznego podczas: oczekiwania na wejście, wchodzenia i wychodzenia z sali koncertowej oraz obiektu,
  • niekorzystania z szatni – odzież wierzchnią należy zabrać ze sobą na salę,
  • zajmowania miejsc siedzących wyłącznie przygotowanych przez organizatora,
  • zachowania bezpiecznego odstępu od wykonawców oraz innych uczestników wydarzenia,
  • przestrzegania limitów dostępnych miejsc w obiekcie,
  • dostosowanie się do innych zaleceń organizatora.

Organizator nie wyklucza wprowadzenia wejściówek na poszczególne wydarzenia. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej.

Do zobaczenia w Dworku Sierakowskich!