1976

Rocznik Sopocki 1976

SPIS RZECZY

Przedmowa prezydenta miasta Sopotu

Od redakcji

Alicja Łuka, Wczesnośredniowieczny gród w Sopocie

Jerzy Stankiewicz, Rozwój przestrzenny Sopotu do końca XIX wieku

Franciszek Mamuszka, Życie polskie w Sopocie na przełomie XIX i XX wieku

Edward Breza, Nazwiska polskie mieszkańców Sopotu pierwszej połowy XX wieku

Eugeniusz Melech, Marian Mokwa – sopocki malarz marynista

Eugenia Kochanowska, Życie kulturalne Sopotu w pierwszych latach po II wojnie światowej

Adam Smolana, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Sopocie 1945–1954

Roman Heising, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie 1947–1966

Józef Adamczyk, Z dziejów wyższych studiów ekonomicznych i prawniczych w Sopocie

MISCELLANEA

Zygmunt Brocki, Swelinia – nazwa potoku odgraniczającego Sopot od Gdyni

Hubert Górnowicz, Kilka słów o nazwie połaci Sopotu Brodwino

Jerzy Miciński, Z życia statków noszących nazwę Sopotu

Ludwik Siekierski, „Dąb esperancki” w sopockiej Dolinie Echa

KRONIKA I BIBLIOGRAFIA

Kronika Sopotu 1945–1950 – oprac. Czesław Ptak

Bibliografia Sopotu za lata 1970–1974 – oprac. Katarzyna Drygas

Wykaz nieopublikowanych prac promocyjnych dotyczących Sopotu. Prace wykonane w WSE w Sopocie, WSP w Gdańsku i Uniwersytecie Gdańskim do r. 1975 włącznie – oprac. Józef Adamczyk

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.