1977

Rocznik Sopocki 1977

Spis Rzeczy

Józef Adamczyk: Funkcje Sopotu

Wiesław Anders: Zagadnienia rewaloryzacji i modernizacji Sopotu

Marcin Gawlicki: Sopocka Karczma „Przylądek Dobrej Nadziei”

Eugeniusz Melech: Adam Muszyński – Sopocki bibliotekarz

Jerzy Wesołowski: „Dominium Maris Poloniae Restitutum”

Franciszek Mamuszka: Kartka z historii szkolnictwa w Sopocie

Adam Sokół: Jak przebiegała realizacja planów zagospodarowania przestrzennego Sopotu w latach 1950–1976

Tadeusz Wasilewski: Sopocka infrastruktura komunalna

Spory o przyszły kształt Sopotu. (Dyskusja na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Wybrzeża” w I kwartale 1976 R.)

Miscellanea

Franciszek Mamuszka: Nieco danych o przeszłości Świemirowa

Franciszek Mamuszka: Karlikowo – przejściowa rezydencja królewska

Frido Mětěk: Sopocki okres w życiu Mjertyna Tylki

Przyczynek Do dziejów prasy polskiej w Sopocie

Zygmunt Brocki: Wokół nazwy jeziorka przy sopockiej Operze Lesnej

Pierwszy Koncert Filharmonii Bałtyckiej

Zygmunt Brocki: Nazwy ulic sopockich upamiętniające ludzi związanych z Pomorzem

Kronika I Bibliografia

Kronika Sopotu 1951–1955 – Oprac. Maria Babnis

Bibliografia Sopotu za lata 1965–1969 – Oprac. Katarzyna Drygas

Wykaz nieopublikowanych prac promocyjnych dotyczących Sopotu. Prace wykonane w Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1960–1976 – Oprac. Maria Klein-Pietrzykowska

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Sopotu – Oprac. Józef Adamczyk

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot. ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.