1979

Rocznik Sopocki 1979

SPIS RZECZY

Wiesław Anders:Koncepcja kształtowania śródmieścia Sopotu

Maria Klein-Pietrzykowska: Zagospodarowanie turystyczne Sopotu

Józef Bachórz: Wizje miasta. (O obrazach Sopotu w polskich powieściach popularnych)

Edward Breza: Nazwiska polskie sopocian pierwszej połowy XX wieku po­chodzące od nazw własnych

Eugeniusz Melech: Roman Heising – rektor sopockiej uczelni muzycznej, muzykolog, społecznik i publicysta

Franciszek Mamuszka: Z historii Koła Śpiewackiego „Lutnia” w Sopocie (W 70 rocznicę jego założenia)

Edmund Kamiński: Sopoccy przedstawiciele rodu Janta-Połczyńskich

Zygmunt Brocki: Tadeusz Ocioszyński – współtwórca sopockiej uczelni eko­nomicznej. (W 10 rocznicę śmierci)

Marian Mroczko: Formowanie się władzy ludowej w Sopocie w latach 1945–1947

Andrzej Władysław Sobociński: Szkic działalności Polskiej Partii Robotni­czej i Polskiej Partii Socjalistycznej w Sopocie w latach 1945–1948

Wacław Gili: Działalność Stronnictwa Demokratycznego w Sopocie w la­tach 1945–1950

Konstanty Raul Ledóchowski: Garść wspomnień z czasów organizacji Wy­działu Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Sopocie w latach czterdziestych

Andrzej Romanow: Wśród polskich  czasopism wydawanych w Sopocie

W 4 0 rocznicę września

Jerzy Pertek: Sopocka „wilcza jama” w 1939 roku

Franciszek Mamuszka: Hitlerowska eksterminacja polskiej ludności Sopotu w latach 1939–1945

MISCELLANEA

Edward Breza, Zygmunt Brocki: Pochodzenie nazw: Półczyński i Janta

Zygmunt Brocki: O terminologii związanej z sopockim wielkim stegiem morskim wzmianek kilka

KRONIKA I BIBLIOGRAFIA

Kronika Sopotu 1961–1965 – oprac. Maria Babnis

Bibliografia Sopotu za lata 1958–1960 –oprac. Elżbieta Gromadzka

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Sopotu – oprac. Wiesław Panas, Józef Adamczyk

List do redakcji 

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot. ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.