1980 – 1981

Rocznik Sopocki 1980 – 1981

SPIS RZECZY

Jerzy Zaleski: Zygmunt Brocki

Teresa Nurek: Charakterystryczne cechy klimatu Sopotu

Franciszek Mamuszka: Rys dziejów kąpieliska sopockiego w XIX wieku

Marcin Gawlicki: Dwór Hiszpański w narożniku sopockiego placu wiejskiego

Kazimierz Chruściński: Dwie prawdy o pobycie Narcyzy Żmichowskiej w Sopocie

Eugeniusz Melech: Józefa Wnukowa – współzałożycielka sopockiej wyższej uczelni sztuk plastycznych

Stefan Rafiński: Alfons Chmielewski i jego sopockie przedsięwzięcia

Marek Andrzejewski: Sopocka Opera Leśna w okresie międzywojennych i jej ówczesna rola propagandowa

Z e  w s p o m n i e ń

Henryk Debich: Miasto wielu dobrych wspomnień (Wspomnienia nie tylko z festiwalu piosenki)

Roman Heising: Życie muzyczne w Sopocie w latach 1945–1973

Konstanty Lech: Wkład Marynarki Wojennej w życie kulturalne Sopotu w latach 1946–1947

Wojciech Witczak: Sopot – bałtycka stolica sportu polskiego pierwszych lat po II Wojnie Światowej

MISCELLANEA

Herbert Górnowicz: Jeszcze jedna kwestia językowa związana z sopockim molem

Jerzy Bachórz: Kraszewski w Sopocie

Jerzy Kubiatowski: Zuzanny Rabskiej sierpień 1914 roku

Jerzy Kubiatowski: Przyczynek do życiorysu Tadeusza Ocioszyńskiego

KRONIKA I BIBLIOGRAFIA

Kronika Sopotu 1966–1970 – oprac. Maria Babnis

Bibliografia Sopotu za lata 1955–1957 – oprac. Elżbieta Gromadzka

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Sopotu za lata 1979 i 1980 – oprac. W. Panas i J. Adamczyk

List do redakcji

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.