1982 – 1984

Rocznik Sopocki 1982 – 1984

SPIS RZECZY

Franciszek Mamuszka: Życie polskie w Sopocie w okresie międzywojennym

Józef Golec: Sopockie szkolnictwo podstawowe w czterdziestoleciu 1945-1985

Marek Dutkowski, Iwona Sagan: O zróżnicowaniu morfologicznym przestrzeni mieszkaniowej Sopotu

Ewa Markowska: Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe ludności Sopotu po drugiej wojnie światowej

Eugeniusz Melech: Tadeusz Pierzchalski

Franciszek Mamuszka: Tło historyczne pojawienia się w przekazie źródłowym nazwy „Sopot”

Jerzy Trzoska: Sopocki epizod w dziejach wielkiej wojny północnej 1700-1721

Franciszek Mamuszka: Jan Jerzy Haffner i jego dzieło w Sopocie

Kazimierz Chruściński: Sienkiewicz w Sopocie

Andrzej Romanow: „Copocka Gazetka Kąpielowa” 1897-1903 (?)

Michał Majewski: Literackie obrazy Sopotu w piśmiennictwie niemieckojęzycznym

Marek Andrzejewski: Historia Sopotu na łamach „UNSER DANZIG” w latach 1962-1982

MISCELLANEA

Józef Mizikowski: Oddział Akademii Nauk Politycznych dla Wybrzeża w Sopocie

Jerzy Kubiatowski: Kolejarze sopoccy na początku lat trzydziestych

Stanisława Fleszarowa-Muskat: Pierwszy edytor na Wybrzeżu

Antoni Korowicki: Wypoczynek weekendowy mieszkańców Sopotu

Józef Adamczyk: Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Aleksandra Jarosz: Pierwszy turniej wiedzy o Sopocie

Z teki szperacza – wynot. Jerzy Kubiatowski

Konkurs literacki z okazji 700-lecia Sopotu

Kronika Sopotu za lata 1971–1975 – oprac. Maria Babnis

Bibliografia Sopotu za lata 1952–1954 – oprac. Elżbieta Gromadzka

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Sopotu – oprac. Krystyna Sabiniarz

List do redakcji

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot. ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.