1985 – 1986

Rocznik Sopocki 1985 – 1986

SPIS RZECZY

Franciszek Mamuszka: Pomnik Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu

Hanna Dyktyńska: Teatr Dramatyczny Województwa Gdańskiego (1945-1946)

Franciszek Mamuszka: Architektoniczne obiekty kultu religijnego w Sopocie

Eugeniusz Melech: Profesor Adam Smolana — artysta, pedagog, społecznik

Hanna Dyktyńska: Kira Peplowska (1918-1986). Klasycyzm i tajemniczość

Katarzyna Korczak: Franciszek Mamuszka

Andrzej Budkowski: Czy Chopin był w Sopocie?

Zofia Wotrak: Mitologia drzewa Adama Smolany

Kazimiera Targowska: 40 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie (7.XII.1946 – 7.XII.1986)

MISCELLANEA

Józef Bachórz: Rainer Maria Rilke w Sopocie

Regina Witkowska: Sprawiedliwy wśród narodów świata

Hanna Dyktyńska: Aleksander Gąssowski

Krystyna Sabiniarz: Obchody 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

SOPOT – MOJE MIASTO

Regina Witkowska: Sopot w młodych oczach 40 lat temu

KRONIKA I BIBLIOGRAFIA

Kronika Sopotu 1981–1985 – oprac. Maria Babnis

Bibliografia Sopotu za lata 1975–1977 – oprac. Elżbieta Gromadzka

Kronika Towarzystwa Przyjaciół Sopotu za lata 1983–1985 – oprac. Krystyna Sabiniarz

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.