1996

Rocznik Sopocki 1996

SPIS TREŚCI

Roman Wapliński, Sąsiedzi i wrogowie

Edward Breza, Friedrich Lorentz

Erwin Schroeter, Syn sopockiego lekarza

Stanisław Kozak, Udział oficerów PMH, mieszkańców Sopotu, w II Wojnie Światowej

Leszek Gondek, Trakt wyrosły z dna jeziora

Gabriela Danielewicz, Willa przy Charlottenstrasse

Wanda Kwaśniak, Ewangelicy w Sopocie

Regina Witkowska-Wodzińska, Oswajanie miasta – O pracach Franciszka Mamuszki

Franciszek Mamuszka, Sopoccy spadkobiercy Doktora Haffnera

Marek Sperski, Sopockie lasy

Marek Sperski, Jak i kiedy nadawano Sopotowi prawa miejsce

Zofia Watrak, Suplement

Błędy W „Roczniku” 1995

Andrzej K. Waśkiewicz, Pisarze w Sopocie (Książki 1995)

Daniel Gerouls, Bim-Bom i Cyrk rodziny Afanasjeff

Hanna Dyktyńska, Cyrk Słów Jerzego Afansjewa

Zofia Watrak, Wieczna Wnukowo

Andrzej Zawilski, Zbigniew Pniewski – Kompozytor wszechstronny

Milena Bianka, Jarosław Kurek, Sopot w polskim kinie

Artur Kawiński, Alternatywne inicjatywy kulturowo-społeczne w Sopocie

Andrzej K. Waśkiewicz, „Mać Pariaska”

Alina Kietrys, Tajemniczy Świat Janusza Christy

Michał Błażejewski, Powrót do Raju – Teatr Jedynka

Andrzej Morawski, Czterdziestolecie Festiwali Jazzowych w Sopocie

Konrad Łapin, Sopot Główny

Andrzej Cybulski, Stare wspomnienia

Marek Sperski, Sprawozdanie z działalności TPS

Krystyna Korczak, Dodawanie życia do lat

Teresa Pietras, Krystyny Herman sopockie powroty

Teresa Pietras, Ucieczki w świat pamięci

Józef Adamczyk / Eugeniusz Melech, Z Kroniki sopockiego Sierpnia

Aneta Szyłak, Kronika Miasta Sopot

Konkurs Prezydenta Miasta Sopotu

Indeks nazwisk

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.