2000 – 2002

Rocznik Sopocki 2000 – 2002

Spis Treści

Piotr Niwiński, „Łupaszka” w Sopocie

Wojciech Fułek, Sopot jako miejscowość uzdrowiskowa a Strategia Rozwoju

Tomasz Michalski, Sopocka solanka

Jerzy Cisłak, Sopockie uzdrowisko w latach 1947-1956

Jerzy Marian Michalak, Sopockie sezony teatralne Friedricha Genee

Janusz Dargacz, Historia rodziny Claaszenów

Hanna Domańska, Ulica Władysława Jagiełły

Marek Sperski, Towarzystwo Upiększania i Rozwoju Sopotu 1881-1931

Dorota Grubba, Życie i twórczość Stanisława Horno-Popławskiego (1902-1997)

Małgorzata Żerwe, Tajemnica Sfinksa: 1991-2001

Krzysztof Hueckel, Stara i Nowa Architektura Sopotu – dziedzictwo i jego ochrona

Beata Czechowska-Derkacz, Idealne myślenie obrazem

Andrzej K. Waśkiewicz, Jerzy Tomaszkiewicz

Marek Sperski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu za lata 2000-2001

Marek Sperski, Działalność TPS w minionym dwudziestopięcioleciu

Jarosław Kurek, Uśmiechnięte oblicze stu latka

Egzemplarz niedostępny w sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zapoznania się z numerem w archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej (Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16), po uprzednim kontakcie z Biblioteką.