2004

Rocznik Sopocki 2004

Spis Treści

Roman Wapiński, O próbach przejmowania cudzej kultury

Justyna Leder-Kowalska, O swojskości zamiast polskości 

Marek Sperski, Sopockie pasje łódzkiego Przemysłowca

Urszula Herbst, Mój niezapomniany Eden

Katarzyna Jokiel, Friedrich Basner i jego kolekcja

Małgorzata Buchholz-Todoroska, Sopockie i gdańskie realizacje arkitekta Adolfa Bielefeldta

Paweł Jasienica, Nowa ranga sopockiego mola

Wojciech Fułek, Krótka historia nieskończoności

Jerzy M. Michalak, Z ziemi lwowskiej do Sopotu. Zofia Czepielówna

Jacek Karnowski, Prywatyzacja, rewitalizacja i partnerstwo

Sprawozdanie z działalności TPS za okres od 1 VII 2003 do 30 VI 2004

Hanna Domańska, Sopockie loże wolnomularskie i pokrewne

Janusz Dargacz, Towarzystwa Strzeleckie w Sopocie

Hanna Domańska, Ulica Obrońców Westerplatte   

Tomasz Kot, Żywoty sopockich muzyków jazzowych

Wojciech Fułek, Niemen Sopocki

Jarosław Kurek, Non Stop Z Przerwami

Maciej Popek, Władysław Niedzielko i jego czas zatrzymany

Anna Górska i Tomasz Kot, Kronika 2003

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.