2005

Rocznik Sopocki 2005

Spis Treści

Małgorzata Litwinowicz, Być tam, być tu. O doświadczeniach pamięci

Magdalena Jachim, Duch miejsca i materia. Piętnaście lat Sopockiego Samorządu 1990-2005

Marek Sperski, Pamiątki po Kajetanie Sierakowskim

Jerzy Marian Michalak, Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée (3)

Hanna Domańska, Paul Steimmig, Mistrz sopockiej loży Gwiazda na Wschodzie

Wojciech Fułek, Marszałek Obojga Narodów

Marcin Całbecki, Nieustanne święto. Sopot w powieści „Lato nagich dziewcząt” Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Hanna Dyktyńska, Teatralne wcielenia Henryka Bisty

Jacek Kotlica, Z natury rzeczy, ze światła, z koloru. O Adamie Harasie, jego twórczych pasjach, inspiracjach i teoretycznej refleksji

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Strach, Mimikra, Autonomia wewnętrzna. O prozie Stanisława Dejczera

Jarosław Kurek, Żywioł malarstwa, Żywioł sceny. Metamorfozy Andrzeja Markowicza

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Hanna Domańska, Losy rezydencji Johanna Imanuela Bergera

Marek Sperski, Przyczynek do dziejów dawnej rezydencji Herbstów w Sopocie

Jarosław Kurek, Wszechstronność i perfekcja. Portret Bożeny Harasimowicz

Wojciech Fułek, „Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce” Czyli Czerwone Gitary i Sopot

Tomasz Kot, 10 lat Sopockiej Koszykówki

Anna Górska i Tomasz Kot, Kronika 2004

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.