2006

Rocznik Sopocki 2006

Spis Treści

Jarosław Kurek, Historia i nowoczesność. Architekci trójmiejscy i ich wizje Sopotu

Zofia Watrak, O Henryku Cześniku

Małgorzata Żerwe, Jeden Świat. Dla każdego

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, „Smutny jak Rewolucja, która zwyciężyła”

Roman Wojciechowski, 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie

Jerzy Marian Michalak, Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée (4)

Michał Błażejewski, Śpiewacy Sopockiej Waldoper w Nagraniach Płytowych

Hanna Domańska, Przyczynek do życiorysu sopockiego hotelarza Hugona Werminghoffa

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, Opracowanie: Tomasz Garstkowiak

Andrzej Cybulski, Festiwal Młodych Muzyków

Katarzyna Korczak, Andrzej Cybulski i Sopot

Kazimierz Ciechanowicz, Muzyczne wspomnienia związane z Sopotem, Non Stopem i nie tylko

Piotr Kurowski, II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie rok 1956 – zapamiętane wydarzenia

Hanna Domańska, Willa Ottona Gerike

Konrad Łapin, Legenda sopockiej Opery Lesnej (umiarkowanie prawdziwa)

Anna Górska i Tomasz Kot, Kronika 2005

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.