2007 – 2008

Rocznik Sopocki 2007–2008

Spis Treści

Hinrich Bosselmann, Moja młodość w Sopocie (1926-1940)

Hinrich Bosselmann, Dwa razy Sopot

Hanna Domańska, Przedwojenni mieszkańcy ulicy Andersa

Karol Toeplitz, Konfiskata mienia polskiego w Sopocie w 1939 roku

Jacek Kotlica, Szlachetna użyteczność sztuki. O tkaninach i malarstwie Żuli Strzeleckiej

Jarosław Kurek, Scena Z widokiem na morze

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Inżynieria wyobraźni. O pewnych szczególnych cechach poezji Mirosława Stecewicza

Elżbieta Perlińska, Świat Hanny Domańskiej – nie tylko zabytkowy

Jan Krzysztof Kordel, Spuścizna Jerzego Afanasjewa w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Kot, Absolutnie najlepsi. Szkic z dziejów sopockiego windsurfingu,

Tomasz Garstkowiak (Opracowanie), Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Roman Petelenz-Łukasiewicz, Sopoty 90 lat temu

Andrzej Morawski, Dwa przypomnienia

Krzysztof Lipowicz, O Franciszku Lipowiczu

Roman Wojciechowski, Czterdzieści lat działalności Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Wybickiego

Tomasz Kot, Kronika 2006

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.