2009

Rocznik Sopocki 2009

SPIS TREŚCI

Józef Bachórz, Słowo o profesorze Romanie Wapińskim

Andrzej Zawilski, Janusz Hajdun

David Bingham, Lipczyński – portret z portretu

Hanna Domańska, Dom, którego już nie ma

Jerzy Cieślak, Historia sopockiego ratusza

Marek Sperski, Zapomniany park

Jarosław Kurek, Sopockie niepubliczne szkoły wyższe

Urszula Miazga, Zgłębiając tajemnice morza

Katarzyna Korczak, Dzieci zawsze mają rację

Jarosław Kurek, Życie ze sztuką i życie w sztuce

Tomasz Garstkowiak (Opracowanie), Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Hanna Domańska, Znawca Wielkiej Wody

Jaromir Korneluk, Franciszek Kokot – przypadki tenora

Piotr Kurowski i Czesława Scheffs, „Kurort w cieniu PRL-u – Sopot 1945-1989” – przypisy Czytelników

Tomasz Kot, Ty, Łapin, Pisz

Leon Lifsches, Hanna Domańska, Publikacje Hanny Domańskiej – uzupełnienie

Tomasz Kot, Kronika 2007, Kronika 2008

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.