2010 – 2011

Rocznik Sopocki 2010–2011

SPIS TREŚCI

Anna Szarapka, Władysław Walentynowicz – Twórca, pedagog i organizator życia muzycznego

Opr. Marta Krajewska, Marian Wnuk, Józefa Wnukowa

W 20. Rocznicę Śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Krystyna Świerkosz, Sopockie reminiscencje z życia i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Anna Martuszewska, O optymizmie w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat i nie tylko

Ewa Nawrocka, Ostatni Koncert – do powtórki

Mariusz Kraska, Życie po Życiu, czyli bestseller czytany po latach

Monika Milewska, Pośrednicy miłości w tomie Czarny Warkocz

Adam Haupt, Katarzyna Radecka, Obrazki z Bagdadu

Janusz Hajdun. Potret z pamięci

Stanisław Danielewicz, Festiwale Jazzowe w Sopocie 1956-1957

Anna Badowska, Dorota Starościak, Stawowie wciąż mało znane

Małgorzata Buchholz-Todoroska, Kilka nieznanych kart z dziejów rodziny Friedricha i Emmy Basnerów

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, Październik 2008 – Wrzesień 2009

Małgorzata Żerwe, Przerwana dekada Sfinksa: 2002-2010

Jarosław Kurek, Sopocki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa od 30 Iat

Tomasz Kot, Dzieci Opery Leśnej – Bruno Wandtke 1936-2010, Olga Krzyżyńska, Alfred Wiśniewski, Hinrich Bosselmann

Ernst-Georg Bungs, Sopot – budowanie mostów konfirmacja 1944 – Złoty Jubileusz 

Katarzyna Korczak, Pozytywny bohater XXI wieku

Kronika 2009

Kronika 2010

List do Redakcji

 

Rocznik Sopocki można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (wydawcy periodyku) w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) lub zamówić, pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.