Rocznik Sopocki 2018 już dostępny!

Nowy numer Rocznika Sopockiego przedstawia Sopot jako miasto związane z rozmaitymi dziedzinami sztuki, w pierwszym rzędzie ze sztukami wizualnymi, prezentowanymi najpierw w Biurze Wystaw Artystycznych, potem zaś w kontynuującej ale i rozwijającej jego tradycję Państwowej Galerii Sztuki. Istotne miejsce w numerze zajmują również teksty o sopockich scenach teatralnych oraz o nowatorskiej formie prezentowania literatury, jaką są seanse performatywnego czytania organizowane w Sopotece. Autorzy szkiców historycznych zajmują się dawnymi planami przyłączenia Oliwy do Sopotu oraz przedstawiają przedsopockie losy Jeana George’a Haffnera. Prócz tego czytelnik znajdzie na łamach Rocznika teksty poświęcone wybitnym mieszkańcom miasta: Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, Jerzemu Młynarczykowi, Józefowi Golcowi, a także, goszczącemu chętnie w kurorcie Władysławowi Bartoszewskiemu.

Ponadto w numerze podsumowanie działalności kulturalnej w zabytkowym Dworku Sierakowskich oraz Kronika Sopotu 2017.

Premiera najnowszego Rocznika Sopockiego odbyła się 8 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (Plac Zdrojowy 2). W spotkaniu wzięli udział autorzy m.in.: Zbigniew Buski – Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki, Jacek Taylor – autor tekstu o sopockich śladach Władysława Bartoszewskiego, Olga Krzyżyńska – portretująca wybitnych sopocian: Józefa Golca, Józefa Adamczyka i Zygmunta Karolaka, Maria Preibisz-Dera – autorka wspomnienia o Eugeniuszu Kwiatkowskim, Cezary Wołodkowicz, nakreślający postać Józefa Haffnera oraz Alicja Kuchtyk reprezentująca TPPF Gdynia. Rozmowy prowadził redaktor naczelny Piotr Wiktor Lorkowski.

 

Nowy Rocznik można nabyć w sopockim Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) – siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu wydawcy periodyku lub zamówić pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Numer dostępny jest również w salonach EMPiK, księgarniach BookBook, Państwowej Galerii Sztuki, Muzeum Sopotu i Informacji Turystycznej w Sopocie.

 

Zobacz spis treści nowego Rocznika Sopockiego

 

Zdjęcia z premiery Rocznika Sopockiego 2018