ROCZNIK SOPOCKI

Rocznik Sopocki wydawany jest od 1976 roku. Opisuje historię Sopotu, wydarzenia kulturalne i artystyczne, niezwykłych ludzi i miejsca. Zawiera znakomity zestaw starych zdjęć i ilustracji. Rocznik Sopocki to bezcenne źródło wiedzy zarówno o historii jak i o współczesności nadbałtyckiego kurortu. Wydawcą Rocznika Sopockiego jest Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Redaktorem naczelnych Rocznika Sopockiego jest Piotr W. Lorkowski. Komitet redakcyjny tworzą: Zbigniew Buski, Agnieszka Rek i Roman Wojciechowski.

Adres redakcji: ul. J. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot, tel. (58) 551 07 56 e-mail: rsopocki@gmail.com.

Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie materiały w postaci cyfrowej (edytor tekstu MS Word – formaty *.doc i *.docx) oraz cyfrowy materiał ilustracyjny (pliki w formatach *.TIF lub *.JPG, o objętości minimalnej 2 megabajtów i rozdzielczości przynajmniej 300 dpi). Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania ich własnymi tytułami oraz podtytułami, a w przypadku zdjęć – własnego kadrowania.

Zapraszamy do zakupu bezpośrednio w biurze TPS w Dworku Sierakowskich lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Numery archiwalne Roczników Sopockich niedostępne w sprzedaży są do wglądu w TPS w Dworku Sierakowskich oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16).

SPIS WYDANYCH ROCZNIKÓW

1982 – 1984

Rocznik Sopocki 1982 – 1984 SPIS RZECZY Franciszek Mamuszka: Życie polskie w Sopocie w okresie międzywojennym Józef Golec: Sopockie szkolnictwo podstawowe w czterdziestoleciu 1945-1985 Marek Dutkowski,
więcej...

1979

Rocznik Sopocki 1979 SPIS RZECZY Wiesław Anders:Koncepcja kształtowania śródmieścia Sopotu Maria Klein-Pietrzykowska: Zagospodarowanie turystyczne Sopotu Józef Bachórz: Wizje miasta. (O obrazach Sopotu w polskich powieściach
więcej...

1977

Rocznik Sopocki 1977 Spis Rzeczy Józef Adamczyk: Funkcje Sopotu Wiesław Anders: Zagadnienia rewaloryzacji i modernizacji Sopotu Marcin Gawlicki: Sopocka Karczma „Przylądek Dobrej Nadziei” Eugeniusz Melech:
więcej...

1976

Rocznik Sopocki 1976 SPIS RZECZY Przedmowa prezydenta miasta Sopotu Od redakcji Alicja Łuka, Wczesnośredniowieczny gród w Sopocie Jerzy Stankiewicz, Rozwój przestrzenny Sopotu do końca XIX wieku Franciszek
więcej...