Rocznik Sopocki 2015

SPIS TREŚCI

Jan Czuchaj: Kurort pokonał poprzeczkę

Postacie

Katarzyna Korczak: Świat zrobił się mały. Rozmowa z Adamem Nalepą

Zaza Wilczewska: Chodzi o kontemplację. Rozmowa z Józefem Czerniawskim

Piotr W. Lorkowski: U króla Cyganów, na planie filmowym, przy sztalugach. Rozmowa z Roswitą Stern

Justyna Gibbs: Hermann Benzler, lekarz kuracyjny

Współczesność i dzieje

1945–1948. Wspomnienia i świadectwa. Część druga (Leon Godlewski, Andrzej Szymborski, Dorota Starościak)

Andrzej Morawski: Sopocki Non Stop – legenda i rzeczywistość

Małgorzata Buchholz-Todoroska: Pomorskie rezydencje na przełomie XIX i XX wieku. Spokojne życie w przyjaznym otoczeniu

Marek Jaroszewski: Sopot w twórczości literackiej Güntera Grassa

Marcin Poliński: Transport publiczny w Sopocie – historia i stan obecny

Tomasz Kot: Mówię „hipodrom”, myślę „Sopot”

Agata Olszewska: Na miarę XXI wieku

Lektury

Katarzyna Korczak: Tańczący z duchami (Mieczysław Abramowicz: Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2013)

Zdarzenia

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (1 stycznia – 31 grudnia 2013)

Kronika Sopotu (sierpień 2013 – kwiecień 2014)

Indeks osobowy

Rocznik Sopocki 2015 do nabycia w cenie 15 zł w biurze TPS, Informacji Turystycznej w Sopocie, Muzeum Sopotu oraz w Domu Książki (ul. Boh. Monte Cassino).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu.