Tom Biblioteki „Toposu” nagrodzony!

Nagroda Orfeusz dla Przemysława Dakowicza za „Teorię wiersza polskiego”

Laureatem III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku został Przemysław Dakowicz. Nagrodzona książka jest 84. tomem Biblioteki „Toposu”. Nagrodę wręczono w sobotę 28 czerwca br. w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.

Laudację zatytułowaną „Poezja i polski los” wygłosił prof. UJ Wojciech Ligęza: „Rozmowy Zmarłych i ze Zmarłymi, ewokacje epizodów historii – heroicznych, krwawych, bolesnych, dziwnych, zaprzeczających stanom wygody i szczęścia, tak teraz cenionym, dialog z czytelnikami o tym, w jaki sposób w nas istnieje przeszłość, wniknięcie w sferę mitów i fantazmatów, podróż po krainie literatury, w której kwestii formy nie sposób oderwać od polskiego losu – w znakomitym tomie poetyckim Przemysława Dakowicza Teoria wiersza polskiego znajdują niezwykły, na wskroś oryginalny wyraz”.

Przypomnijmy, że jury Nagrody w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza i Feliks Netz, do finałowej piątki nominowało, oprócz „Teorii wiersza polskiego”, następujące tomy wierszy: „Dwanaście dni” Janusza Drzewuckiego, „Słoneczna balia dzieciństwa” Krzysztofa Karaska, „Ciemna głęboka woda bez Boga” Józefa Kurylaka oraz „Chromając” Adama Wagi. Laureatką Orfeusza mazurskiego została Mariola Kruszewska za tomik Wczoraj czyli dziś.

Zwycięzca otrzymał 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły, natomiast laureatka Orfeusza mazurskiego – 5 tys. zł.

Honorowy patronat nad nagrodą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pen Club Polska. Organizatorem nagrody jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Posłuchaj relacji z Prania>> http://www.polskieradio.pl/7/178/Artykul/1167086,Poezja-u-zrodla-wiedzy-o-nas-samych-Orfeusze-2014