„Topos” 1–2/2014

Topos 134 135bDo czasopisma dołączone są GRATIS dwa tomiki poetyckie:
– Wojciecha Kassa – Ba!
– Zbigniewa Jankowskiego – Biała przędza
oraz plakaty/arkusze poetyckie Daniela Bourne’a i Piotra Wiesława Rudzkiego.

W numerze między innymi: 

– POEZJA: Łukasz Waligórski, wywód, Kolonie – Gunnar Ekelöf, Gymnosofista, przeł. Getsungen / Andrzej B Krajewski-Bola;
– ESEJE/ SZKICE/ PRZYCZYNKI: Wojciech Ligęza, „Mówią, że najpiękniejsze miasto świata”. Julian Tuwim w Rio de Janeiro  Jarosław Ławski, Dakowicz (o Teorii wiersza polskiego Przemysława Dakowicza)  Marcin Cielecki, Wszystkie podróże Thomasa Mertona  Janusz Drzewucki, Wybór między nic a nic (o Dwunastu medytacjach Jana Erika Volda);

– POŻEGNANIA: Miloš Doležal, Artur z mazowieckiej równiny, tłum. A. Babuchowski;
– RECENZJE: Dorota Heck, Ruchome interteksty Różewicza (T. Różewicz, Sobbing Superpower– Tomasz Pyzik, Dualizm scalony (T. Tomsia, Rzeczywiste i wyobrażone) – Mariusz Solecki, Egotyczna historia literatury (W. Łysiak, Karawana literatury);

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.