„Topos” patronuje – X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Wiersze na X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki można zgłaszać do 15 maja br.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dla tych, którzy osiemnastkę mają już za sobą.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Janusz Drzewucki, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski – przewodniczący.
Nagroda Główna wynosi 2 tys. zł. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

REGULAMIN KONKURSU