Ukazał się najnowszy „Topos” 6/2014

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się nowy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” 6/2014.

Do czasopisma dołączone są GRATIS dwa tomiki poetyckie:

– Mirosław Dzień – Axis mundi
– Feliks Netz – Krzyk sowy oraz plakat/arkusz poetycki – Joshua Weiner Postać mężczyzny połykanego przez rybę.

„Topos” 6/2014 to czasopismo pełne poezji, esejów, rozmów, szkiców, listów, pamiętników, a także recenzji i dzienników.
W najnowszym numerze:
– Eseje/Szkice/Listy: Janusz Nowak Zrozumieć „ciemną mowę cmentarza”, Adrian Gleń, Od A. kilka myśli na progu nowego tomu wierszy Wojciecha Kassa, Jarosław Jakubowski Rozciąganie duszy, Karol Maliszewski „Poeta przeklęty”, który wybrał życie. O wczesnej twórczości Sławomira Matusza.
– Poezja: CZUANG-CY, Biruté Jonuškaité, Bogusław Latawiec, Janusz Drzewucki, Konrad Sutarski, Piotr Matywiecki, Zbigniew Chojnowski, Bożena Ptak i in.
– Proza Ryszarda Skwarskiego. Ciemny staw. Opowiadanie z powstania styczniowego.
– X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego – konkurs na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach – już ogłoszony!

Ponadto w recenzjach: Joanna Błachnio Koła – w ruch!, Marek Bernacki Kustosz – rzecz o Wojciechu Kassie, Jadwiga Nowak Brudnopis ezoteryka i in. a także M. Pietrzak, M. Grajewska, E. Kamyszek, Ł. Kuźniar w Ogrodzie debiutów Piotra Wiktora Lorkowskiego.

Na okładce: Wojciech Nadratowski, Ichtiologia fantastyczna, olej.