Uroczystość odsłonięcia tablicy „Wąwóz im. Profesora Stefana Hermana”  | 18.05.2019

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na uroczystość nadania imienia prof. Stefana Hermana wąwozowi nieopodal Sopockiej Szkoły Muzycznej. W sobotę 18 maja 2019 roku o godzinie 12.00  przed Sopocką Szkołą Muzyczną przy wejściu na mostek uroczystość rozpocznie prof. Piotr Stepnowski, inicjator akcji. W programie wydarzenia znajdą się m.in.: wystąpienie Prezydenta Miasta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego, prezentacja sylwetki Profesora Stefana Hermana, wystąpienie  Krystyny Herman – córki Profesora oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczystości akompaniować będą uczniowie klasy skrzypiec prof. Jarosława Zgieta z Sopockiej Szkoły Muzycznej. Goście przeniosą się następnie do Dworku Sierakowskich by wysłuchać krótkiego recitalu skrzypcowego.

Wstęp wolny

Zapraszamy

 

 

Kalendarium inicjatywy

 styczeń 2018
Oficjalne wystąpienie do Prezydenta Miasta Sopotu o podjęcie inicjatywy w sprawie nadania jednej z sopockich ulic lub alei imienia Profesora Stefana Hermana zainicjowane przez prof. Piotra Stepnowskiego. Poparcia dla inicjatywy udzielają  profesorowie: Maciej Sobczak (Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku) i Konstanty Andrzej Kulka – uczniowie Prof. Stefana Hermana.

luty 2018
Prezydent Miasta Sopotu podejmuje inicjatywę. Uzgodniono, iż miejscem uhonorowania pamięci profesora Stefana Hermana będzie wąwóz pod mostkiem przy ul. Obrońców Westerplatte. Uzasadnieniem jest bezpośrednie sąsiedztwo dawnego domu profesora, a także byłej siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie oraz Sopockiej Szkoły Muzycznej, w których profesor prowadził zajęcia.

luty – kwiecień 2018
Zbieranie podpisów pod listem poparcia dla tej inicjatywy. W akcję zaangażowane są środowiska sopockich melomanów, rodzina i przyjaciele profesora, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, sopoccy seniorzy, pracownicy uczelni wyższych zamieszkujący w Sopocie i wiele innych osób.

maj 2018
Przekazanie do Urzędu Miasta list z 320 podpisami mieszkańców Sopotu oraz przygotowanie i złożenie wniosku do Rady Miasta o nadanie wąwozowi imienia Profesora Stefana Hermana.

październik 2018
Rada Miasta Sopotu uchwala nadanie imienia zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

maj 2019
Uroczystość odsłonięcia tablicy „Wąwóz im. Profesora Stefana Hermana”

 

 

Profesor Stefan HERMAN urodził się w dniu 16 lipca 1902 roku w Warszawie. Lata szkolne do matury spędził w Ostrowi Mazowieckiej; maturę uzyskał w słynnym gimnazjum Księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim. Od 14 roku życia dojeżdża regularnie do Warszawy na lekcje gry na skrzypcach u prof. Józefa  Jarzębskiego. W roku 1925 podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1926-1934, dodatkowo studiował w Państwowym Konserwatorium i Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem profesorów Józefa Jarzębskiego i Ireny Dubiskiej.

W latach 1933-1940 prowadził klasę skrzypiec we Wszechnicy Muzycznej w Warszawie, a od 1936 roku wielokrotnie występował na estradach warszawskich, także w Filharmonii Warszawskiej. W 1938 roku wyjechał  na studia do Paryża w klasie Clade’a Lamoureux, uczył się też u Henri Marteau w Paryżu. W tym też czasie pobierał także prywatne lekcje u będącego wówczas u szczytu sławy naszego wspaniałego wirtuoza wiolinisty  Bronisława Hubermana.

Okupację niemiecką spędził w Warszawie udzielając prywatnych lekcji oraz występując w kawiarni SIM i na koncertach symfonicznych organizowanych przez Zygmunta Latoszewskiego.

Po wojnie przenosi się na stałe do Sopotu, zamieszkując z żoną i córką w stojącym do dzisiaj domu przy ul. Obrońców Westerplatte 36, który szybko stał się mekką życia muzycznego na Wybrzeżu, gdzie przyjeżdżało i zatrzymywało się wielu słynnych ówcześnie muzyków i pedagogów.

Od roku 1948 był nieprzerwanie związany z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Sopocie (późniejszą Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku), przechodząc tam kolejne szczeble kariery akademickiej od stanowiska wykładowcy, następnie docenta, aż po profesora nadzwyczajnego, które objął w 1975 roku i piastował aż do śmierci. Równolegle do pracy w uczelni prowadził działalność pedagogiczną w trójmiejskich szkołach muzycznych niższego i średniego stopnia oraz udzielał prywatnych lekcji wielu uznanym później wiolinistom. Był też autorem audycji radiowych i organizatorem koncertów upowszechniających muzykę.

Profesor Herman był wybitnym solistą o nieprawdopodobnej technice gry oraz mistrzem  w przekazywaniu tajników tej techniki. Posiadał wspaniały instrument w postaci skrzypiec Guarneriego, o nieprawdopodobnie silnym tonie i głębokim brzmieniu.

38 skrzypków z klasy prof. Hermana otrzymało dyplomy ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, a 17 osób ukończyło studia wyższe; najwybitniejsi z nich to:

 • Konstanty Andrzej Kulka – zwycięzca konkursu w Monachium (1966), skrzypek o światowym rozgłosie, profesor uczelni muzycznych w Warszawie i Gdańsku, doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
 • Edward Zbigniew Zienkowski – zwycięzca konkursów w Berlinie Zachodnim (1979) i Budapeszcie (1979), profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu.
 • Joanna Mądroszkiewicz (zm. 2014) – laureatka konkursów międzynarodowych, koncertująca skrzypaczka mieszkająca w Wiedniu.
 • Krystyna Herman (córka) – była Koncertmistrz Suedwestdeutsche Philharmonie w Konstancji i Nuernberger Symphoniker.
 • Zygmunt Marek Kowalski – koncertmistrz Orkiestry Opery la Monnaie w Brukseli.
 • Mirosława Pawlak (zm. 2017) – profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, kontynuatorka wiolinistycznej tradycji pedagogicznej prof. Hermana.
 • Magdalena Suchecka – laureatka Konkursu Młodzieżowego w Paryżu (1975). Jest wykładowcą w New England Conservatory w Bostonie.
 • Anna Preyss – laureatka Konkursu Szymanowskiego (1977)
 • Janusz Zis – laureat Konkursu Z. Jahnkego w Poznaniu (1976).
 • Aldona Cisewska – stypendystka Rotary Essen i Deutscher Musikrat. Obecnie Koncertmistrz Filharmonii w Bydgoszczy.
 • Maciej Sobczak – profesor i JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Uczniem Profesora był również znany muzyk Seweryn Krajewski współtwórca zespołu Czerwone Gitary, który narodził się w Sopocie.

Profesor Stefan Herman był autorem prac teoretycznych poświęconych nauczaniu gry na skrzypcach, kompozycji dydaktycznych, opracowań  utworów innych kompozytorów (wydania głównie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym). Pełnił też wielokrotnie rolę Jurora konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w dniu 3 kwietnia 1981 roku. Został pochowany na Cmentarz Katolickim w Sopocie.