Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPS | 18.10.2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SOPOTU.

Termin i miejsce zebrania:
I termin 18 października 2017 roku (środa) o godz. 17.00
II termin 18 października 2017 roku (środa) o godz. 17.30
Sala koncertowa Dworku Sierakowskich w Sopocie, ul. J. Czyżewskiego 12.

 

Zapraszamy do uzupełniania
składek członkowskich w biurze TPS,
codziennie: w godz. 10.00-16.00,
w czwartki w godz. 13.00-19.00.

 

 

Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w dniu
18 października 2017 roku.

1) Powitanie. Otwarcie Zebrania przez Zarząd TPS.
2) Wybór przewodniczącego Zebrania – głosowanie  jawne.
3) Wybór sekretarza (protokolanta) Zebrania – głosowanie  jawne.
4) Wybór komisji wyborczo-skrutacyjnej – głosowanie jawne.
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności TPS za ostatnią  kadencję.
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS za ostatnią  kadencję.
7) Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu TPS  –  głosowanie jawne.
8) Wybory nowego Zarządu TPS – głosowanie tajne.
9) Wybory Komisji Rewizyjnej TPS – głosowanie tajne.
10) Wolne wnioski.
11) Zakończenie Walnego Zebrania.