Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 25 sierpnia 2021 r. | Nowe władze Towarzystwa

 

 

W środę, 25 sierpnia o godz. 17.00 zaprosiliśmy Członków Towarzystwa do sali koncertowej Dworku Sierakowskich (ul. J. Czyżewskiego 12) na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Zgromadzeni Członkowie po udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi wybrali nowe władze Towarzystwa.

W skład Zarządu TPS na kolejną kadencję (2021-2023) weszli:

Izabela Wdowiak- Jazownik – Prezes Zarządu
Krzysztof Gordon – Wiceprezes Zarządu
Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu
Olga Krzyżyńska –  Skarbnik Zarządu
Robert Kaja – Sekretarz Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

Anna Pisanko-Barczyk (Przewodnicząca)
Agata Stomma
Andrzej Ewert

 

 

 

 

 

Zapraszamy do uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Wpłat można dokonać przelewem na konto TPS o numerze
78 1500 1706 1217 0006 3736 0000 lub bezpośrednio w biurze TPS, codziennie w godz. 10.00-16.00, w czwartki w godz. 13.00-19.00.

Poniżej publikujemy podsumowanie działalności Towarzystwa i Zarządu TPS za ostatnią kadencję. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami oraz do udziału w spotkaniu.

 

Sprawozdanie z działalności TPS i Zarządu za ostatnią kadencję >>

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS (2017-2020) >>

 

Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Termin i miejsce zebrania:

I termin 25 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 17.00
II termin 25 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 17.30

Dworek Sierakowskich, Sopot ul. J. Czyżewskiego 12

 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Zarząd TPS.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania – głosowanie jawne.
  3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania – głosowanie jawne.
  4. Wybór komisji wyborczo-skrutacyjnej – głosowanie jawne.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności TPS za ostatnią kadencję.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS za ostatnią kadencję.
  7. Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu TPS – głosowanie jawne.
  8. Wybory nowego Zarządu TPS – głosowanie tajne.
  9. Wybory Komisji Rewizyjnej TPS – głosowanie tajne.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie Walnego Zebrania.