Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPS – 12.12.2014, godz. 17.00

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SOPOTU.

Termin i miejsce zebrania:

I termin 12 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 17.00
II termin 12 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 17.30

Sala koncertowa Dworku Sierakowskich w Sopocie, ul. J. Czyżewskiego 12.

Zapraszamy do uzupełniania składek członkowskich w biurze TPS, codziennie w godz. 10.00-14.00, w czwartki w godz. 13.00-19.00. Dla członków TPS, w tym nowych, którzy dokonają opłaty składki za rok 2015 przygotowaliśmy specjalne upominki z okazji Jubileuszu 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. (*do wyczerpania nakładu)

Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w dniu 12.12.2014 r.

1. Wybór przewodniczącego Walnego zebrania – głosowanie jawne.
2. Wybór sekretarza Walnego Zebrania – głosowanie jawne.
3. Wybór komisji wyborczo-skrutacyjnej – głosowanie jawne.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności TPS za ostatnią kadencję (Jan Kozłowski, Marek Sperski).
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS za ostatnią kadencję.
6. Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu TPS – głosowanie jawne.
7. Wybory nowego Zarządu TPS – głosowanie tajne.
8. Wybory Komisji Rewizyjnej TPS – głosowanie tajne.
9. Przedstawienie propozycji zmian w statucie TPS (Załącznik 1).
10. Głosowanie nad uchwaleniem zmian w Statucie TPS – głosowanie jawne.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Załącznik1. Proponowane zmiany w statucie