Warszawska Premiera Literacka dla Jerzego Górzańskiego

W czwartek 23 kwietnia br. o godz. 18.00 w Klubie Księgarza w Warszawie odbędzie się uroczysty wieczór z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej Jerzemu Górzańskiemu za książkę lutego 2015 roku „Wszystko jest we wszystkim” z serii Biblioteka „Toposu”.

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Towarzystwu Przyjaciół Sopotu wręczy przewodniczący Jury Adam Pomorski. Laudację wygłosi Krzysztof Kuczkowski. Wybrane wiersze odczyta Maria Gładkowska.

Organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.