Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz rozstrzygnięty!

 

9. Festiwal Poezji w Sopocie rozpoczęliśmy ogłoszeniem wyników Konkursu Wiersz+Obraz pod hasłem „Malujemy wiersze «sokołów»: Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Karola Wojtyły” z okazji jubileuszu 150-lecia powstania pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie i 105. rocznicy założenia gniazda sopockiego. Jury w składzie: Roswita Stern (malarka, pedagog i kurator wystaw), Aleksandra Prusinowska (malarka, ASP w Gdańsku) i Krzysztof Kuczkowski (poeta, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

– Nagrodę Główną dla Marzeny Zacharewicz za pracę do wiersza K. Wojtyły pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka),

– II Nagrodę dla Zbigniewa Blekiewicza za pracę inspirowaną wierszem M. Konopnickiej pt. Wizja,

– III Nagrodę dla Jakuba Stillera za prace do wiersza pt. Wizja oraz Kubek M. Konopnickiej.

 

Przyznano także pięć wyróżnień:

– Małgorzacie Drozd-Witek za dyptyk Awers-Rewers do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Sylwii Marii Anicie Olejniczak za pracę do wiersza Sonet A. Asnyka,

– Zofii Bartoszewicz za obraz do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Danucie Krajewskiej-Pietrasik za pracę do wiersza Wizja M. Konopnickiej,

– Marii Hulist za cykl prac do wierszy Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach J. Kasprowicza, Wizja M. Konopnickiej, Robotnik z fabryki samochodów (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły i Sonet A. Asnyka.

 

Werdyktem jury autorami zaproszonymi do wystawy pokonkursowej Wiersz+Obraz w październiku br. w Galerii Dworku zostali ponadto (w kolejności alfabetycznej):

Dawid Adamowski, Anna Bach, Paulina Bartosik, Grzegorz Galek, Rafał Gawlik, Jerzy Grzymowicz, Natalia Henning, Magdalena Hinz-Wójcicka, Joanna Jadczak-Wodzinowska, Agnieszka Kastelik, Barbara Kiedrowska, Hanna Lew Kiedrowska, Ewa Komodzińska, Anna Kowalska, Weronika Kozik, Artur Lewandowski, Artur Ligenza, Joanna Makowska, Aneta Podżorska, Antonina Rembarz, Julia Rogóż, Zuzanna Rutkowska, Katarzyna Solarska, Daria Sołtan-Krzyżyńska, Hanna Stanisławska, Brygida Susko, Kamil Szczechowicz, Krystyna Wantuch, Alicja Wiśniewska, Katarzyna Wolska, Jagoda Zych.

Nagrody i wyróżnienia wręczyło jury a uroczystości w Galerii Dworku towarzyszyła prezentacja prac laureatów. Roswita Stern, kurator wystawy pokonkursowej, przybliżyła historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Nagrodzeni autorzy opowiedzieli o swoich inspiracjach i zastosowanych technikach plastycznych.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne edycje Konkursu

 


Regulamin Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz” pod hasłem:
„Malujemy wiersze: Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Jana Kasprowicza i Karola Wojtyły”
z okazji jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają czwartą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pierwsze gniazdo Towarzystwa zostało założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie. Z czasem „Sokół” stał się patriotyczną organizacją masową, stawiająca na zrównoważony rozwój ciała i ducha. Członkami  Towarzystwa byli m.in. wybitni pisarze i poeci, jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Jan Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz czy Karol Wojtyła. Przedmiotem Konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy A. Asnyka, M. Konopnickiej, J. Kasprowicza i K. Wojtyły. Proponowany wybór tekstów poetyckich (zob. Aneks) jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii.

Oczekujemy prac nie przekraczających wymiaru 70 x 100 cm. Prace na odwrocie muszą być podpisane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz tytuł wiersza, który był inspiracją do powstania pracy. Honorowane będą tylko prace z kompletnym opisem. Mile widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, przy czym prosimy o nieoprawianie w szkło.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców szczególnie z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Prace należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście) do 31 sierpnia 2017 roku na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12 z dopiskiem „Wiersz+Obraz”.

 

UWAGA! W związku z licznymi zapytaniami Konkurs został przedłużony do 7 września!

 

Profesjonalne jury Konkursu w składzie Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka (ASP w Gdańsku) i Rosvita Stern – malarka, pedagog, kuratorka, przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie). Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich.

Nagroda główna: 2.500 zł

Pokaz prac nagrodzonych w Konkursie i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 21 września br. w Dworku Sierakowskich w ramach Festiwalu Poezji w Sopocie. Wystawa pokonkursowa w Galerii w Dworku w październiku br.

Uwaga! Organizator zwraca prace nadesłane na Konkurs, jeśli twórca pisemnie zastrzeże sobie ich zwrot. Wówczas Organizator odsyła pracę na koszt uczestnika Konkursu. Odbiór pracy osobiście po zakończeniu wystawy pokonkursowej w terminie najpóźniej do 30 listopada br. Nieodebrane prace wzbogacą zbiory Organizatora.

Termin dostarczania prac: 31 sierpnia 2017 r.
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, ul. J. Czyżewskiego 12, z dopiskiem „Wiersz+Obraz”.
Dodatkowe informacje: www.tps-dworek.pl, biuro@tps-dworek.pl, tel. 58 551 07 56

 

Aneks:

Adam Asnyk

Jan Kasprowicz

Maria Konopnicka

Karol Wojtyła