Wojciech Kass ze srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

14 października br. w siedzibie resortu odbyło się wręczenie odznaczeń „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Srebrną Glorię otrzymał z rąk minister Małgorzaty Omilianowskiej –  Wojciech Kass, poeta, redaktor „Toposu”, dyrektor Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Wśród dwudziestu trzech odznaczonych byli m.in. Andrzej Chyra, Włodzimierz Korcz, Krzesimir Dębski, Wojciech Malajkat, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Zamachowski i Artur Rojek. Gratulujemy!

M. Omilianowska: „To najprzyjemniejszy moment w życiu ministra, kiedy może dziękować i odznaczać tych, którzy wnieśli wkład w polską kulturę. Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy wymiar. Spotykają się przedstawiciele bardzo różnych rodzajów aktywności – oprócz wybitnych uczonych zajmujących się ochroną dziedzictwa, dzięki którym możemy lepiej i staranniej zajmować się naszą spuścizną kulturową, są tu przedstawiciele właściwie wszystkich dziedzin sztuki. Nie ma podziału na lepsze i gorsze rodzaje działalności”.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” jest nadawany osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.