Wycieczka na Żuławy | 22.09.2017

Dom podcieniowy w Trutnowy. 1720 r. fot. Marcin Polak

Wycieczka odbyła się.

W programie było zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Grabinie, które obecnie jest domem mieszkalnym z kaplicą filialną pod wezwaniem św. Trójcy z XIV/XV-XIX w. i inne zabytki, dom podcieniowy w Trutnowy, który został zbudowany w latach 1720-1726, a który obecnie jest centrum życia kulturalnego. Ponadto uczestnicy zwiedzili kościół gotycki z II połowy XIV wieku w Cedrach Wielkich, kościół parafialny z 1727 roku w Kiezmarku, Żuławskie Muzeum, Żuławski Dom Kultury i inne zabytki.