Wyniki 12. Ogólnopolskiego KONKURSU POETYCKIEGO IM. RAINERA MARII RILKEGO

Organizatorem Konkursu jest redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Konkurs odbył się w ramach 10. Festiwalu Poezji w Sopocie.
Jury 12. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego w składzie: Krzysztof Koehler – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski oceniło 1380 wierszy nadesłanych w 276 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy.

Na posiedzeniu w dn. 14 września 2019 r., Jury postanowiło przyznać:

  • Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, czyli Grand Prix Konkursu w wysokości 3.000 złotych Łukaszowi Barysowi z Pabianic za zestaw wierszy oznaczony godłem „lakoniczny ślad”.
  • I Nagrodę w wysokości 1.500 zł Piotrowi Przybyle z Karpacza za zestaw wierszy sygnowany godłem „na więcej, na przepadłe”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • II Nagrodę w wysokości 1000 zł Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw wierszy oznaczony godłem „wrotycz”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • III Nagrodę w wysokości 500 zł Pawłowi Podlipniakowi z Radomia za zestaw wierszy sygnowany godłem „bez dna”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.

Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w najbliższym numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Jury gratuluje laureatom, dziękuje sponsorom, kłania się ludziom dobrej woli, dzięki którym Konkurs mógł się odbyć.