ANASTASIS | REUT, RUGSVEEN, MALIJEWSKA, URBAN | 9.03.-03.04.2022

Ikona Anastasis opiera się na apokryficznej Ewangelii Nikodema , według której Chrystus zaraz po Zmartwychwstaniu zstąpił do Otchłani, zanosząc światło do miejsca ciemności, skąd wyprowadził starotestamentowych sprawiedliwych i proroków, z Adamem i Ewą na czele.  Istnieje kilka wariantów tej ikony, które, pomimo różnic w ilości przedstawianych postaci, kolorystyce i grafice, mają to samo przesłanie.

W marcu zapraszamy Państwa na wystawę „Anastastis. Powstanie z martwych” prezentującą kilkadziesiąt prac odwołujących się do biblijnego Dekalogu. Cztery artystki – Adele Helena Reut (Niemcy), Ewa Rugsveen (Norwegia), Ewa Malijewska (Holandia) oraz Halina Urban (Polska) wypowiadają się twórczo z pozycji swoich indywidualnych doświadczeń w obszarze tej tematyki. Używają one różnorodnych technik wypowiedzi takich jak grafika, rysunek, malarstwo olejne, aby zaprezentować to co w przypływie pogłębionej refleksji i ekspresji artystycznej wypływa na powierzchnię.

Na wernisaż wystawy i spotkanie z autorkami zapraszamy 9 marca 2022r. o godz. 18.00.

Wystawę „Anastasis. Powstanie z martwych” można oglądać w dworkowej Galerii Sztuki od 9 marca do 3 kwietnia 2022r. (godziny otwarcia: poniedziałek – środa 12-16, czwartek – niedziela 12-18).

Dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

 

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!