10. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
10. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. RAINERA MARII RILKEGO

Jury 10. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego w składzie: Wacław Tkaczuk – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski oceniło 2.252 wierszy nadesłanych w 505 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy. Na posiedzeniu, które odbyło się w dn. 30 sierpnia 2015 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie, Jury postanowiło przyznać:

– Grand Prix Konkursu czyli POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO w wysokości 3.000 złotych
Monice Brągiel z Krakowa za zestaw wierszy oznaczony godłem „Joseph Blatter”

– I Nagrodę
Piotrowi Przybyle z Karpacza za zestaw wierszy sygnowany godłem „Panie, to Ty, czy tylko ślimaki?”

– II Nagrodę
Miłoszowi Kamińskiemu z Jeleniej Góry za zestaw wierszy oznaczony godłem „Podpis nieczytelny”

– III Nagrodę
Kacprowi Płusie z Łodzi za zestaw wierszy sygnowany godłem „Obywatel na wakacjach”

Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w najbliższym numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Jury gratuluje laureatom, dziękuje sponsorom, kłania się ludziom dobrej woli, dzięki którym Konkurs mógł się odbyć.

Zobacz zdjęcia z uroczystego ogłoszenia laureatów jubileuszowego 10. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego:

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego ogłaszają Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu. Jest to konkurs na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury przyzna: POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2015 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tyg. przed uroczystością.

Zobacz historię oraz poznaj laureatów Konkursu Rilkego

Pobierz regulamin konkursu.

Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81–706 Sopot z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”.