Już w sprzedaży! „Nieosiągalne?” Karola Alichnowicza w Bibliotece „Toposu”

 

 

W serii Biblioteka „Toposu” / Biblioteka Krytyki ukazał się tom szkiców Karola Alichnowicza, krytyka i badacza literatury, zatytułowany „Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)”.

Sam autor tak określa zakres swoich zainteresowań: „zajmuje mnie to, co niektórzy nazywają doświadczeniem metafizycznym, mimo że literackich odmian metafizyki może być wiele. Moje przechadzki krytycznoliterackie (…) zawiodły mnie w stronę różnych poetów (…). Każdy z nich na swój sposób, z właściwą sobie wrażliwością i mądrością, poszukuje rzeczy najważniejszych: czy będzie to światło sacrum, czy enigma czasu…”.

 

 

 

Spis treści

Na początek

I Z oddali

1. Pragnienie niemożliwego. Uwagi o wyobraźni poetyckiej Wojciecha Kassa

2. Otwartość. Kilka uwag o jednym ze słów kluczy w liryce Wojciecha Kassa

3. „Sprawy ziemi”. Kilka uwag o „organicznej” poezji Małgorzaty Lebdy

4. „Nie smutek po smutku, chichot po chichocie…”. Kilka uwag o poezji Joanny Kulmowej

5. „To tylko pozostanie, co jest czasem”. Kilka uwag o centrum poetyckiego świata Krzysztofa Kuczkowskiego

6. Mądrość. Uwagi o wierszach Leszka Aleksandra Moczulskiego

II Z bliska

1.Poetyka paradoksu. O Ciemnym zwierciadle Jarosława Klejnockiego

2. To co większe od wiersza. O Kładce Krzysztofa Kuczkowskiego

3. Nic nie będzie tak, jak było. O Rzekach Portugalii Janusza Drzewuckiego

4. Wahadło dnia i nocy. O Zawsze gdzieś jest noc Zbigniewa Chojnowskiego

5. Liryczna autobiografia. O wierszach Waldemara Żyszkiewicza z tomiku Taki lajf. Tejk 7.0

6. Tajemnica spotkania. O Konstelacji Toposu. Antologii poezji

7. Kształt kamienny. O Małej antologii mazurskiej Wojciecha Marka Darskiego

III. Innym językiem?

1. Pochwała poezji. Kilka uwag o książce Edwarda Balcerzana

2. Mowa cierpienia. Wojciecha Kudyby Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny

3. Podróżny. Kilka uwag o jednym z epizodów Zegarka Feliksa Netza

Na koniec

 

Książkę można zamówić pisząc na prenumerata@tps-dworek.pl

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 11 x 140 x 210
Liczba stron: 166
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Sopot 2020

Cena: 20 zł

Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.