ZARZĄD:
Jan Kozłowski – prezes
Aleksandra Szymańska-Bukowska – wiceprezes
Agata Stomma – skarbnik
Dorota Starościak – sekretarz Zarządu
Roswita Stern – członkini
Krzysztof Gordon – członek

 

 KOMISJA REWIZYJNA:
Olga Krzyżyńska – przewodniczący
Grażyna Czajkowska – członek
Mariusz Gliwiński – członek

 

 PRACOWNICY:
Krzysztof Kuczkowski – dyrektor
Joanna Pokońska – kierownik biura
Beata Woźniczka – koordynator projektów
Edyta Kłos-Śląska – koordynator projektów
Roman Pokoński – asystent wydawniczy

 

 WSPÓŁPRACOWNICY:
Krzysztof Sperski – koordynator „Czwartkowych Wieczorów Muzycznych”
Piotr Wiktor Lorkowski – Redaktor Naczelny „Rocznika Sopockiego”
Małgorzata Jarmułowicz – koordynator „Teatru przy Stole”
Krzysztof Gordon – opieka reżyserska „Teatru przy Stole”
Tomasz Garstkowiak – koordynator „DKF Kurort”