ZARZĄD:
Izabela Wdowiak-Jazownik – prezes
Krzysztof Gordon – wiceprezes
Piotr Mikołajczyk – wiceprezes
Olga Krzyżyńska – skarbnik
Robert Kaja – sekretarz Zarządu
Katarzyna Miękus – członek

 

KOMISJA REWIZYJNA:
Anna Pisanko-Barczyk – przewodnicząca
Andrzej Ewert – członek
Agata Stomma – członek

 

PRACOWNICY:
Krzysztof Kuczkowski – dyrektor
Joanna Pokońska – kierownik biura
Klaudia Korczak – koordynator projektów
Aleksandra Drążek – koordynator projektów
Roman Pokoński – asystent wydawniczy

 

WSPÓŁPRACOWNICY:
Krzysztof Sperski – koordynator „Czwartkowych Wieczorów Muzycznych”
Piotr Wiktor Lorkowski – Redaktor Naczelny „Rocznika Sopockiego”
Małgorzata Jarmułowicz – koordynator „Teatru przy Stole”
Krzysztof Gordon – opieka reżyserska „Teatru przy Stole”
Tomasz Garstkowiak – koordynator „DKF Kurort”